BRANDSIKRING

Brandsikring er et alvorligt emne, fordi det i værste tilfælde kan være et spørgsmål om liv eller død. Af den grund er brandsikring ikke ’en vare på hylden’, men en opgave som vi går til med stor saglighed og lav fejlmargen.

Uanset om I er en kommunal institution eller en privat virksomhed, arbejder vi for, at I ser så lidt til jeres brandsikringsanlæg som muligt. Det skal virke, men så vidt muligt uden at det giver gener eller forstyrrelser i medarbejdernes dagligdag.

Det bedste brandsikringsanlæg er det, I ikke tænker over, før den dag, I får brug for det.

Ingen bygninger er ens

… og derfor er vores løsninger det heller ikke. Vi tager altid udgangspunkt i bygningens anvendelse, og projekterer, udfører og servicerer brandtekniske foranstaltninger i både erhvervsbygninger, industri og kommunale bygninger.

ABA

Automatisk Brandalarmsanlæg

Med et automatisk brandalarmsanlæg opfanges branden så tidligt som muligt, og redningsberedskab og personale tilkaldes automatisk. På den måde begrænses skadernes omfang så meget som muligt. Med et velfungerende ABA-anlæg er det ifølge Beredskabsstyrelsen kun to procent af brande i erhvervsbygninger, der udvikler sig til storbrande.

Vi er certiceret i at projektere, servicere og installere ABA anlæg.

AVA

Automatisk Varslingsanlæg

Et varslingsanlæg varsler personer i bygningen – via tone- eller talevarsling – om, at de skal flygte til et sikkert sted i bygningen eller til terræn i tilfælde af brand. Vi rådgiver om type af varslingsanlæg ud fra bygningens anvendelse.

Vi projekterer, servicerer og installerer AVA anlæg.

ABDL

Automatisk Branddørslukning

Automatisk branddørslukning sørger for at en branddør lukkes automatisk ved røgudvikling, og at branden derfor ikke spreder sig til andre brandsektioner.

Vi udfører det årlige eftersyn, som myndighederne kræver.

Myndighedsbehandling

Vi står for myndighedsbehandling, udfyldelse og afsendelse af papirer og blanketter og eventuelle dispensationer i forbindelse med brandsikring.

Vi udviklinger brandsikring ud fra:

  • Bygningsstørrelse
  • Anvendelseskategori
  • Brandplaner
  • Brandstrategi

Cases

"At få et brandsikringsanlæg og en røgmaskine til at fungere sammen er jo lidt af en opgave, men Opmatic har fra første færd formået at tænke vores hverdag ind i deres løsning.”

Kim Fast Jensen, Produktionsleder
Limfjordsteateret

Vi har stået for projektering, montering og driftssikring af brandsikringsanlæg i forbindelse med Limfjordsteaterets nye bygninger ved Nykøbing Mors.

Som altid tager vi udgangspunkt i kundernes hverdag og bygningens anvendelse. Også når det involverer røgmaskiner, projektører og skuepil.

Samarbejdspartnere

Kontakt os

Mathias Hove Larsen

Brandteknisk Specialist +45 71 96 15 82 [email protected]
Oplysninger

Opmatic ApS

Uglevej 5
7700 Thisted

Hårup Bygade 26
8600 Silkeborg

Fælledvej 17
7600 Struer

+45 41 10 22 31
[email protected]

Opmatic ApS | 2019 © Vizuall.dk